Mezun Öğrencilerimiz Diplomanız Evinizde!

Üniversitemiz senatosunun 13.07.2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda "Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine, noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine veya yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ilişik kesme işlemlerinin yapılmış olması şartı ile yazılı olarak başvurmaları halinde posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak adreslerine teslim edilir."

NOT:Kargo ile Diploma talep eden öğrencilerimizin daha önceden ilişik kesme işlemlerini yapmış olmaları gerekmektedir.

Dosya Adı
Kargo İle Diploma Talep Dilekçesi.docx İndir Göster